Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi
  «Bizim bu günkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini sevən gənclikdir... Gənclərimiz mükəmməl təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən prosesləri bilməlidir. Lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir».
                                    Heydər Əliyev

Azərbaycan-Mərakeş Gənclər Mübadiləsi Proqramı

      Azərbaycan-Mərakeş Gənclər Mübadiləsi Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə ictimai fəal gənclər Mərakeşdə ölkəmizi təmsil edirlər. Qeyd edək nümayəndə heyətinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının gənclər və idman naziri Azad Cabbarov rəhbərlik edir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2019Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Webmaster • Global Network Technologies


naxgin.az • 2018-2020