Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi
  «Bizim bu günkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini sevən gənclikdir... Gənclərimiz mükəmməl təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən prosesləri bilməlidir. Lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir».
                                    Heydər Əliyev

Muzeylərə ekskursiyalar təşkil olunmuşdur

      08 noyabr 2019-cu il tarixdə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən idman federasiyaları idmançıları və məşqçi müəllimlərinin muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylərə növbəti ekskursiyaları təşkil olunmuşdur. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Yüngül Atletika Federasiyasının idmançıları Heydər Əliyev muzeyində, Voleybol Federasiyasının idmançıları isə Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyində olmuş, burdakı eksponatlarla tanış olub, bələdçilər tərəfindən onları maraqlandıran suallara cavab almışlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.11.2019Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Webmaster • Global Network Technologies


naxgin.az • 2018-2020