Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi
  «Bizim bu günkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini sevən gənclikdir... Gənclərimiz mükəmməl təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən prosesləri bilməlidir. Lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir».
                                    Heydər Əliyev

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin Layihələri


      Oxunması zəruri olan kitablar

Naxçivan Muxtar Respublikasi Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə Gənc nəsildə vətənpərvərliyin, tarixə, milli kökə bağlılığın və dünyagörüşün formalaşdırılmasına xidmət edən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı” aşağıda göstərildiyi kimi təsdiq edilmişdir:1. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Yeni 2001-ci il, Yeni əsr və Üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti.

2. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı.

3. “Atalar sözü” (Azərbaycan xalq ədəbiyyatı).

4. Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi”. Poema.

5. “Nizaminin hikmət və nəsihətləri”.

6. Nəsirəddin Tusi. “Əxlaqi-Nasiri”.

7. Məhəmməd Tağı Sidqi. “Məktəb hekayələri”.

8. Hüseyn Cavid. “Azər”. Poema.

9. Cəlil Məmmədquluzadə. “Hekayələr”.

10. Məmməd Səid Ordubadi. “Qılınc və qələm”. Roman.

11. Qurban Səid. “Əli və Nino”. Roman.

12. Məmmədhüseyn Şəhriyar. “Heydərbabaya salam”. Poema.

13. “Təmsillər” (Uşaq Ədəbiyyatı).

14. ABŞ-ın 16-cı Prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun müəlliminə məktubu.

15. Faruk Sumer. “Oğuzlar”.

16. Rəşidəddin Fəzlullah. “Oğuznamə”.

17. Yusif Balasaqunlu. “Qutatqu bilik”.

18. Teodor Drayzer. “Dahi”. Roman.

19. Cek London. “Həyat eşqi”. Hekayə.

20. Ernest Heminquey. “Qoca və dəniz”. Povest.

21. Nikolo Makiavelli. “Hökmdar”.

22. Gi de Mopassan. “Gombul”.

23. Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca şahzadə”.

24. Nikolay Ostrovski. “Polad necə bərkidi”. Bioqrafik roman.

25. Moris Meterlink. “Arıların həyatı” və “Göy Quş” əsərləri.

26. “Mister Hemferin xatirələri” (İngilis casusunun etirafları).

27. Seyid Əzim Şirvani. “Seçilmiş əsərləri”. (Təmsillər).

28. “İslamda müdrik kəlamlar”.

29. Sədi Şirazi. “Gülüstan”.

30. Eynəli Bəy Sultanov. “Məqalələr”.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Webmaster • Global Network Technologies


naxgin.az • 2018-2022